Đua TOP Ngự Khí

Ngày Thứ 2 từ khi mở server, tổng số sao Ngự Khí của 3 nhận vật xếp hạng TOP 20 sẽ được nhận thưởng, 

Top 3 Tiên Hữu đứng đầu Bảng Xếp Hạng nhận được phần thưởng là NB, TOP nhận danh hiệu “Binh Lâm Thiên Hạ” độc quyền

 

 

Đua TOP Tiên Vũ

Ngày Thứ 3 từ khi mở server, tổng bậc Tiên Vũ  3 nhận vật xếp hạng TOP 20 sẽ được nhận thưởng, 

Top 3 Tiên Hữu đứng đầu Bảng Xếp Hạng nhận được phần thưởng là NB, TOP nhận danh hiệu độc quyền “Dực Phi Xung Thiên

 

 

Đua TOP Đồ Giám

Ngày Thứ 4 từ khi mở server, tổng lực chiến Đồ Giám xếp hạng TOP 20 sẽ được nhận thưởng, 

Top 3 Tiên Hữu đứng đầu Bảng Xếp Hạng nhận được phần thưởng là NB, TOP nhận danh hiệu độc quyền "Mãn Phúc Kinh Luân"


 

Đua TOP Chuyển Sinh

Ngày Thứ 5 từ khi mở server, số lần Chuyển Sinh xếp hạng TOP 20 sẽ được nhận thưởng, 

Top 3 Tiên Hữu đứng đầu Bảng Xếp Hạng nhận được phần thưởng là NB, TOP nhận danh hiệu độc quyền "Pháp Lực Vô Biên"

 

Đua TOP Trang Bị

Ngày Thứ 6 từ khi mở server, tổng điểm trang bị 3 nhân vật xếp hạng TOP 20 sẽ được nhận thưởng, 

Top 3 Tiên Hữu đứng đầu Bảng Xếp Hạng nhận được phần thưởng là NB, TOP nhận danh hiệu độc quyền "Vô Cực Chiến Vương"

 

 


Các bài viết khác