Link Tải Mini Client cho Windows 10: Tại Đây

  Hướng Dẫn Cài Đặt Mini Client :

 Sau khi chọn tải mini Client cho windows 10, click vào file .msi và tiến hành cài đặt theo hướng dẫn

 

 Chọn thư mục lưu trữ rồi tiến hành cài đặt

 

 

 


Các bài viết khác