Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày tích nạp đủ 10.000 NB sẽ nhận được Ảo hóa độc quyền và nhiều vật phẩm giá trị

 

 

Ngoài ra mỗi ngày nạp đạt mốc NB có thể nhận quà hoàn lại

 


Các bài viết khác