Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày khi nạp đủ mốc các Tiên Hữu sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn

I . Nạp hoàn lại mỗi ngày

 

 

II . Tích Lũy Nạp Mỗi Ngày

Ngày 1 :

  

Ngày 2:

 

 

Ngày 3:

 

 

Ngày 4:

 

 

Ngày 5:

 

 

Ngày 6:

 

 

Ngày 7:

 

 

Ngày 8:

  


Các bài viết khác