Trong thời gian mở server, tích nạp 7 ngày nhận quà cực hot

 

Sau 7 ngày mở server, Sự kiện tích lũy lần 2 sẽ mang lại nhiều món quà cực hấp dẫn giá trị

 


Các bài viết khác