Lễ Bao Phúc Lợi

trong thời gian 7 ngày từ khi mở server, đặc biệt ưu đãi các túi nguyên liệu, pháp bảo, trang bị,... với giá cực hấp dẫn

 

 

Mỗi ngày đua TOP Tính Năng sẽ giảm giá các nguyên vật liệu, và tăng cấp tính năng nhận quà để Tiên Hữu có thể dễ dàng đua TOP
 


Các bài viết khác